Autor stránek

Autor stránek

Václav Pekař
Autor stránek se jmenuje Václav Pekař ze Spikal.
Narodil se 20.5.1991
Má velký vztah ke své rodné vísce Spikaly a zajímá se o dějiny okolí Spikal a samotných Spikal.

email: v.pekar@seznam.cz

Vítejte na stránkách obce SPIKALY

Erb 1

Erb 1

erb 2

erb 2

Vančurové z Řehnic

Po pánech z Kováně se připomíná, že část Spikal vlastnil rod Vančurů z Řehnic.
patřili čp. 6, 7, 8, a 10
Jak je psáno o Spikalech a rodu Vančurů:
V roce 1493 patří část obce Spikal rodu Vančurům, Držitel Mikuláš Vančura z Řehnic a Krnska. Vančurové drželi také Krásnou Ves, Řehnice, Krnsko, Pětikozly, Strašnov, Jizerní Vtelno a další vsi. Roku1535 prodal syn Mikuláše Vančury Jan svému bratru Jiříkovi (držel Brodce) Spikaly a další statky. R. 1553 Jiřík umírá a z jeho osmi synů dědí Spikaly syn Bedřich, který dostal ještě obce Řehnice, Pětikozly, Vrásnov, Vinec, Strašnov a Jizerní Vtelno. Bedřich umírá roku 1578 a po něm se ujímá majetku Jan Vančura, o kterém jé v pramenech psáno "rváč a násilník, jemuž není rovno". Patřili sem domy: čp.6, 7, 8 a 10. Později tyto statky patřili hraběcí rodině Sporckům.
 
Informace o rodině:
Vančurové z Řehnic
 byli českou vladyckou a později panskou rodinou píšící se po tvrzi v Řehnicích u Mladé Boleslavi.
 
Prvním známým členem rodu se uvádí Václav, zvaný Vančura, z Řehnic, který se roku 1448 vypravil s žoldnéři Jiřího z Poděbrad na Prahu, a když Poděbrad město ovládl, patřil vladyka z Řehnic k těm stoupencům, kteří měli nárok na odměnu a ochranu. S protekcí Jiřího z Poděbrad začala vhlížet budoucnost zemanů z Řehnic, kteří přijali jméno svého prvního hrdiny za příjmení a začali se nazývat Vančury z Řehnic, nadějněji a svou příležitost už nepustili.
Statek v Řehnicích drželi až do roku 1726, neuplynulo však ani sto let a rozšířili rodinný majetek o další statky na Boleslavsku - např. KrnskoVtelnoBrodce,Studénku a Valečov.
Na začátku 16. století rod rozvětvil na starší a mladší větev. Mladší vymřela koncem 16. století. Starší větev se dále rozdělila na několik odnoží. Dobrý hospodář Jiří získal velké jmění a svým osmi synům přenechal značné dědictví.
předbělohorské době patřil k zámožným, jeho příslušníci se v zápasech opozičních stavů s Habsburky příliš neexponovali. Po Bílé hoře doplatili na sympatie s povstáním nejtvrději Jiří Šťastný Vančura a jeho synovec Adam Kašpar Vančura, protože jejich statky ležely v zájmové oblasti Albrechta z Valdštejna. Jiří Šťastný Vančura odešel do emigrace a bojoval proti Habsburkům v saském a švédském vojsku, kdežto Adam Kašpar Vančura se stal zakladatelem té linie rodu, která se s Habsburky smířila a dočkala se dne 5. dubna 1746 povýšení do českého stavu starožitných pánů.
Jan Vančura z Řehnic budoval svou kariéru, začínal jako rada a zemský soudce a přes purkrabího se dostal až k místu nejvyššího písaře. V roce 1748získal úřad korouhevníka rytířského stavu. Jeho synovec Václav Rudolf byl povýšen do panského stavu.
Příslušníci rodu působili jako krajští hejtmané, císařští úředníci či sloužili v armádě. Posledním z jedné větve rodu Jindřich zemřel bez potomstva roku1834.
ERB
V jejich
 erbu byly v modrém poli zlaté jelení parohy, na nich stojí divý muž držící v pravici zelený věnec.
 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one