Autor stránek

Autor stránek

Václav Pekař
Autor stránek se jmenuje Václav Pekař ze Spikal.
Narodil se 20.5.1991
Má velký vztah ke své rodné vísce Spikaly a zajímá se o dějiny okolí Spikal a samotných Spikal.

email: v.pekar@seznam.cz

Vítejte na stránkách obce SPIKALY

Erb

Erb

Hrzánové z Harasova

Jak je psáno o Spikalech:

V roce 1535, další část Spikal vlastnil Burian Stránovský ze Sojovic, který držel ještě Krásnou Ves, Kováň a městečko Sovínky. A toho roku 1535 prodává Spikaly a Krásnou Ves pánu Janu Hrzánovi z Harasova. R. 1541 prodává Burian Stránovský ze Sojovic i panu Janu Hrzánovi z Harasova, městečko Kováň a r. 1548 městečko Sovínky. Tím byl položen základ panství Sovinecké. Zde také zůstaly Spikaly až do zrušení poddanství.

Pan Jan Hrzán z Harasova držel již před rokem 1526 i statek Vrutici, který koupil od bratrů Valkounů z Adlaru. K tomuto panství patřili obce: Vrutice, Krpy, Sušno, Radoun, Zahájí, Katusice a nějaké dědiny v Mladé Boleslavi.

Pan Jan Hrzán zemřel roku 1561, než umřel odkázal Vrutici a Sovinky Adamu Šťastnému, jenž bylpod poručnictvím pana Dobeše na Housce svého strýce. Když Adam Šťastný došel let moudrých a spravedlivých, žádal svého strýce za vydání dědin oteckých. Avšak nemohl zaplatit sumu na úpravu jeho statku, postoupil Dobeši v náhradu Vrutici, tak jak jí zdědil. Dobeš odkázal Vrutici svému synu Václavu staršímu, jenž s manželkou Dorotou z Ocelovic měl syna Dobeše. Václav zemřel roku 1584 a je pochován na hřbitově sv. Havla v Mladé Boleslavi. Po něm dědí statek Vrutici syn Dobeš, který prodal Housku a za ní si koupil Vysokou Libeň od Karlíků z Měžetic.

R.1620 Václav, syn Dobeše byl mezi (odpovědníky) při sněmu generálním, při kterém falckrabí syn zvolen za čekatele království Českého, protože odsouzen při komisi confiskationis r. 1622 polovic jmění a propadl statky Vysokou Libeň, Vrutici a Sovinky.

R.1624 Václavu Hrzánovi odňaté statky a pozemky, koupil Petr Fuchs z Wramholzu (cizí rod). Koupil statek Sovinky - tak řečeno městečko Sovinky, městečko Kováň, ves Spikaly a Krásnou Ves. Koupil celkově za 21 820 kop míšenských a 40 grošů.

 Informace o rodě:
Hrzánové z Harasova (německy: Hrzan von Harasov, také Herzan von Harras či Hrzan z Harrasova či Herzanové) jsou český vladycký rod, v průběhu staletí povýšený do panského a hraběcího stavu Přídomek převzali od hrádku Harasov na Kokořínsku.
Nejdříve vlastnili Bosyni, Sedlec a Újezd, poté se usídlili na Harasově. první ověřitelným příslušníkem rodu se stal Dobeš, žijící v II. polovině 14. století. V 16. století se rod rozdělil do několika větví, drželi Housku, Vidim či Kokořín. Adam z Harasova nashromáždil značné jmění, koupil Lanšperk, Ronov a Červený Hrádek, stal se purkrabím hradeckého kraje, v letech 1615-1618) zastával post purkrabího na Karlštejně. Zabýval se podnikáním, značnou část svého majetku získal lichvářským půjčování peněz.
Jeho synové Zdeslav a Jan dokázali velkou část majetku udržet, především díky úplatku Liechtensteina. Roku 1623 povýšili do panského stavu. Janův syn Jan Adam se stal roku 1666 říšskýmhrabětem. Působil jako královský místodržitel a obdržel čestnou hodnost nejvyššího lovčího. Jan Leopold získal po posledním Kaplíř ze Sulevic statky Milešov, Nedvědíč i právo nosit jeho jméno. I další členové rodu vykonávali funkce na zemských i dvorských úřadech.
František de Paula (1735-1804) působil jako vyslanec u papežské stolice, stal se kardinálem, protektorem Římské říše a dědičných království a zemí rakouských.
V I. polovině 19. století rod vyhynul. 

 

.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one