Autor stránek

Autor stránek

Václav Pekař
Autor stránek se jmenuje Václav Pekař ze Spikal.
Narodil se 20.5.1991
Má velký vztah ke své rodné vísce Spikaly a zajímá se o dějiny okolí Spikal a samotných Spikal.

email: v.pekar@seznam.cz

Vítejte na stránkách obce SPIKALY

Historie velkostatku Sovínky

Dějiny Velkostatku Sovínky

Osada Spikaly, tedy jen část Spikal (ta větší část), tak patřila pod panství velkostatku Sovínky. Následuje historie tohoto velkostatku Sovínky.

Podle nejstarších zpráv patřil Velkostatek Sovínky od 15. století až do poloviny 17. století rytířům Hrzánům z Harasova. V roce 1612 byl velkostatek Sovínky společným vlastnictvím bratů Jiřího a Václava Hrzánů. V roce 1613 předal svůj díl Jiří Hrzán svému bratru Václavu. Jelikož Václav Hrzán z Harasova zúčastnil stavovského povstání proti Ferdinandu II., tak byli veškeré jeho statky zkonfiskovány a statek byl Ferdinandem II. 13. Března 1623 prodán Petrovi Fuchsovi z Wramholzu za sumu 21 820 kop míšeňských. V roce 1627 věnoval Petr Fuchs z Wramholzu statek nadací 12 duchovním studentům  a administrátorem statku jmenovali magistrát Starého města v Praze. V roce 1628 přešel statek do rukou nově zřízenému staroměstskému semináři a administrátorem byl až do roku 1784 každý pražský arcibiskup. V roce 1784, když byl následkem nařízení Josefa II. zřízen genrální seminář v Praze, stal se správcem statku c. k. náboženský fond, který spojil statek Sovínky se Skalskem, které mu rovněž náleželo. Po zrušení generálního semináře za císaře Leopolda II. v roce 1790 patřili Sovínky jako nadační statek administraci pražského  arcibiskupa.

            V době, kdy byla sepsána berní rula, náležel velkostatek arcibiskupskému semináři. Tak k panství patřily vsi Sovínky, Krásná Ves, Kováň, Spikaly. Výměra půdy činila 1072 str. orných rolí.
Dále v 19. Století patřily k velkostatku Sovínkám vsi Sovínky, Kováň, Krásná Ves, Spikaly a části vsí Strenice. Majitelem v této době byl arcibiskupský seminář v Praze. dominikální půdy v roce 1850 činila 650 jiter (372 ha), z toho na lesy připadalo 93 jiter (53 ha).
       Před 1. Světovou válkou hospodařil velkostatek na výměře 346,94 ha; z toho orné půdy bylo 208,22 ha, luk 9,94 ha, zahrad 47,93 ha, pastvin 46,04, lesů 57,55 ha, rybníků 7,57 ha, neproduktivní půdy 17,26 ha, stavebních ploch 27,86 ha. K panství patřili dvory Sovínky a Krásná Ves;
 ke Krásné Vsi patřili Kováň a Spikaly.

         Při první pozemkové reformě za první republiky, kdy byl vlastníkem velkostatku nadační fond arcibiskupského semináře v Praze, bylo podrobeno z celkové výměry 316,50 ha soupisu 220,50 ha. v drobném přídělu bylo rozděleno 62 ha. Vlastníkovi bylo ze záboru propuštěno 158,50 ha.
 

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one