Autor stránek

Autor stránek

Václav Pekař
Autor stránek se jmenuje Václav Pekař ze Spikal.
Narodil se 20.5.1991
Má velký vztah ke své rodné vísce Spikaly a zajímá se o dějiny okolí Spikal a samotných Spikal.

email: v.pekar@seznam.cz

Vítejte na stránkách obce SPIKALY

V této sekci, naleznete veškeré zastoupení dřevin volně v obci mimo zahrad a jiných soukromých pozemků.
Naleznete kde se daný druh stromu nachází. atd.
V naší obci se nachází tyto dřeviny:
Na návsi jsou 4 lípy, kdysi tu stála ještě jedna , na které byl umístěn zvon na který zvonil místní ponocný. Jedna lípa, nejstarší odhad věku přes 300 - 350 a více let, roste vedle čp.3 - Tato Lípa je velkolistá (Tilia platyphyllos). Dále se zde nachází v obvodu obce zbylé tři lípy, tyto lípy, jsou lípy malolisté/srdčité (Tilia cordata). Zjistím.
Dále se na návsi vyskytují  Tisi červený (Taxus Baccata), šeřík obecný (Syringa vulgarit) a Jalovec chvojka (Juniperus sabina). Před domem čp.10 jsou vysazený břízy bělokoré (Betula pendula).
Když se jde směrem k palouku od návsi, směr jih. Polevé straně roste krásný veliký smrk ztepilý (Picea abies), který byl vysazen v roce 1945 a znázorňuje svobodu, konec války. Na protější straně Je asi desetiletá lípa, a o kousek dál bříza bělokorá.

Na hřišti, jak spikaláci říkají palouku, pozemku kde stávala kdysi hasičárna a dům čp.18, roste na rohu křižovatky Lípa a Hloh obecný (Crataegus oxyacantha či Crataegus laevigata). Dále na hřišti je Ořešák Královský ( Juglans regia), pod kterým roste pámelník, Brslen Evropský (Euonymus europaeus) a Líska obecná ( Corylus avyllana). Vedle nich směrem na pole roste v hojném hustém počtu šeřík obecný. Dále směrem ke Kováni podél silnice jsou švestky, mirabelky a jabloně.

Dále směrem od hřiště podél čp.14, 13 až k čp.17, kde roste lípa malolistá, která byla vysázena r. 1918 (vznik republiky a konec války). Okolo lípy jak směr dolesa, nebo směrem k bažantnici jsou vysázeny šeříky obecný.

U čp.21  rosotou dva krásný obrovský Jírovce maďaly (Aesculus hippocastanum). Dále v lese už je směska dřevin převážně Trnovník akát (Robinia pseudoacacia). 

Když půjdem od čp. 17, podel čp.20, tak polevé straně u pole rostou jasany ztepilý (Fraxinus excelsior) a líska obecná (Corylus avyllana) . Dále potom za čp.32 jsou louky až k bažantnici, kde rostou Ořešáky královský (Juglans regia). Na těchto loukách, byli kdysi kurníky, dnes tu může růst pámelník, jasany a ostružníky a další pionýrské dřeviny. Dále bych chtěl zmínit, že podél cesty od čp.32 k čp.1 (chalupářské číslo) poslední chalupa, tak na levé straně rostou v hojném počtu šípky (Růže šípková - Rosa canina).

Vraťme se ale zpět do obce, kdy od čp.15 až po čp.16 a 9 podél cesty jsou švestky (Prunus domestica) a hrušně (Pyrus communis) vysázeny, zde se už sázely v 19.století.
Před domem čp.6 roste Ořešák královský (Juglans regia). U čp. 30 stojí smrk Pichlavý (Picea pungens).

Od návsi k řadovému domu jsou tyto dřeviny. Jalovec obecný (Juniperus communis) a většinou Vrba bílá (Salix album).

Tak to by bylo asi všechno. V obci se těch dřevin vyskytuje samozřejmě více, ale tyto by mělo být jako základní informace.

S pozdravem Václav Peky Pekař Spikalský ze Spikal. 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one