Autor stránek

Autor stránek

Václav Pekař
Autor stránek se jmenuje Václav Pekař ze Spikal.
Narodil se 20.5.1991
Má velký vztah ke své rodné vísce Spikaly a zajímá se o dějiny okolí Spikal a samotných Spikal.

email: v.pekar@seznam.cz

Vítejte na stránkách obce SPIKALY

Dřeviny v lese Spikalském

 

1)      V našem lese pod vsí Spikaly se nachází tyto dřeviny:

Na starých fotografiích, začátkem 20. Století, je vidět že stráně byly holé, někde byl i vysázen les, zkrátka zde byl hospodářský les, a údolí mezi Hrádkem a Spikaly ve Spikalském dole se do nedávna nedalo podstatě projít, jelikož, tu bylo obrovské množství kopřiv bodláků a dalších plevelných rostlin. To bylo samozřejmě jen v létě. V dnešních letech posledních pěti let se důl pravidelně seká. Kdysi tu ale byli polnosti, na kterých se hospodařilo. Na stráních protějších Spikal se pásl dobytek. Ale t odbočujeme, teď tedy k těm daným dřevinám.

 

2) Začneme postupně. Od bažantnice, kde Na Stínadlech se říká, je dnes paseka po velkém vichru. Dále směrem ke Kopaninám se vyskytuje Trnovník Akát (Robinia pseudoacacia) . Ten končí za chalupou (čp.1 žluté číslo). Kde dále se vyskytují křoviska, pod kterými je úzký jehličnatý smrkový les (Picea abies). Od kterého dále pokračuje les ,kde je trnovník akát, s Borovicí Lesní (Pinus sylvestris), občas i jiné dřeviny. Tyto dřeviny vedou pod domy až ke skále, kde cestička tz. „ Četnická", která roku 1886 se vybudovala. Od této cesty, horní část od cesty výskyt akátu a Javoru mleče (Acer platanoides). Když se vrátíme zpět, pod úzký jehličnatý smrkový les, tak směrem k západu, pod cestičkou se nachází Borový les, kde jsou zastoupeny 90% borovice lesní (Pinus sylvestris), zbytek borovice černá (Pinus nigra), ve směs i zakrsle břízy (Betula pendula) , a jiné dřeviny severně k cestičce se nachází, trnovník akát (Robinia pseudoacacia.). Tento les. Který především na skalách je v tomto složení, končí mezi čp. 17 a 21. Zde zase  v hojném zastoupení je Trnovník akát, který končí až pod čp.15, kde navazuje Smrkový les, který předloňským roce poničila vichřice. Tento les vede po skalách až ke konci cesty na důl. V tomto lese se vyskytuje i modřín opadavý ( Larix decidua)

Od této zmíněné široké lesní cesty, která vede od čp.21 a 22 až na důl pod Hlevice, tak severní část je zastoupena pod čp.15 Trnovník akát s dalšími dřevinami zjistím. Tyto dřeviny pokračuji přes lom a nad lomem k místu kde dřívější včelín stával a stojí zde statný dub letní (Quercus rubra). Od tohoto dubu, byl borový les, který se vykácel v srpnu 2012. Od této paseky jsou dále akáty, modříny, borovice a jiné další dřeviny, které vedou až dubům, na které navazují mladé borovičky, od který ch je pás zase doubků a zase mladé borovice. Pod prvními zmiňovanými duby je malý kousek smrkového lesa.

Vraťme se však zpět k borovičkám, které se nachází v rohu, kde kousek od místa na poli, bylo pravěké sídliště s kulturou lužickou, neboli popelnicových polí. V tomto rohu, kde meší skalska se nachází je pás smrku ztepilého, dále navazuje, kdysi paseka dnes vysázené borovice lesní, je to dlouhý a široký pás. Na to navazují velký statný smrkový les, vedoucí ke studánce, kde voda dříve byla, a koňma pro vodu přes tzv. „Nusle" se vozila do Katusic a okolních vsí, u této studánky je Husův kámen. Což je jiné povídání.

Nad touto studánkou, kde skály jsou, je dubový les(Quercus rubra), směskou habru obecného (Carpinus betulus). Tento les vede, kde hranice katastru Spikal končí. Hluboký úžlab tu je, který pod kaliště vede. K tomuto kališti se vyskytují jasany ztepilý (Fraxinus excelsior).

 

Od žlabu, jest katastr Katusice, kde to nemám tak zmapované, ale jest se vyskytuje Habr a jiné listnaté tvrdé dřeviny, směskou lísky.

 

3) Teď budeme popisovat protější druhou stráň naproti Spikal, kde Zadní a Přední Hrádek se nachází, a přes Hlevice vede až zase k Nuslím.

Od skalisek, kde pod loukami Zadního hrádku jsou, je výskyt Topolů, především Topolu osika (Populus tremula). Jdeme též směrem na západ. Výskyt lísky obecné, na kterou navazuje smrk ztepilý, kde se v horní části nevyskytuje a je zde zastoupen dub letní a bříza bělokorá. Smrčina je až k tunelu, kde jezdí vlak, dráha Mšeno - Ml. Boleslav.

Od tunelu dále pod koleji jsou pouze traviny na které navazuje les listnatý, kde habry, buky

a jiné dřeviny jsou. Které vedou k mladým jehličnanům, mezi kterými jsou nálety pionýrských, např. bříza. To v hroní části lesa nad koleji, kde už katastr Sudoměř se vyskytuje, jsou velký modříny, dále břízy a dalšími dřevinami, kde

Omlovám se že to není dopsané, chci ověřit, jaké další dřeviny tu jsou atd.
s Pozdravem Peky ze Spikal.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one