Autor stránek

Autor stránek

Václav Pekař
Autor stránek se jmenuje Václav Pekař ze Spikal.
Narodil se 20.5.1991
Má velký vztah ke své rodné vísce Spikaly a zajímá se o dějiny okolí Spikal a samotných Spikal.

email: v.pekar@seznam.cz

Vítejte na stránkách obce SPIKALY

Jak vznik název Spikaly, do dnešních dnů nikdo pořádně neví. existuje v dnešní době několik variant, co znamená slovo Spikaly.

1) Ve starých kronikách jsme se setkali se slovem in Wespikal - V dokumentu, který uváděl kdy roku 1402 prodal Sulek II. pán z Kováně úroky ve Spikalých ( in Wespikal) a Borči koleji Všech svatých. Toto slovo může znázorňovatmůže znamenat Wes = jako vesnice, Pikal = ten co pituje, milovník piklů, chytrý a lstivý člověk. do jsou jen domněnky.

2) Další varianta, hodně často starými spikaláky používaná, že se zde dříve spalovala mrtvá těla. Slovo Spikaly od slova Spíkati. vypalování apod.

3) Třetí varianta je už jednou zmíněná od slova pikati. Neboť páni z Kováně měli právo hrdelní, jak je známo, lidé jako zloději, vrazi apod. lidé se nesměli pohřbívat do svěcené půdy. A tak páni z Kováně pohřbívali na území dnešních Spikal. Popravy se uskutečňovali na místě zvaném Na stínadlech, místo se nachází východně od obce u dnešní bažantnice MS Hrádek.

Také zde, když kopnete do země, nachází se zde spoustu lidských koster, ale spíše z doby pravěké.

4) Čtvrtá varianta je podle řídícího učitele prof. Václava Vaňka, který učil v Bezně. Sepsal knihu Historické obrázky z Mladoboleslavska. vyšla v roce 1892.
V ní se píše: Osady ležící v místech hlubokých,pojmenovali předkové˝ Peklem˝ tak jest Peklo u Všelis a Doubravičky, osadě nad dolem, peklem ležící, dali jméno Spíkaly.

5) Pak tu je ještě jedna varianta, že Spikaly, se mohou jmenovat podle obecného, nebo křestního jména Spika. toto  jméno znamená kdo se rád spikuje, milovník piklů, chytrý a lstivý člověk. V obecné češtině se objevuje Špika viz také Pika.

a stále se objevujeme ve slově pikati tak si jen vyberte, :D :D :D 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one