Autor stránek

Autor stránek

Václav Pekař
Autor stránek se jmenuje Václav Pekař ze Spikal.
Narodil se 20.5.1991
Má velký vztah ke své rodné vísce Spikaly a zajímá se o dějiny okolí Spikal a samotných Spikal.

email: v.pekar@seznam.cz

Vítejte na stránkách obce SPIKALY

Číslo 16

 „Stará kovárna".

Postavil roku 1753 Augustýn Gregor. R. 1769 zdědil je synu Jiří Gregor. R. 1790 držel je Václav Matouš. R. 1851 koupil je Václav Vegricht dovedný mistr kovářský, který buď náhodou neb úmyslně se zastřelil při rozdělávání pušky. R. 1866 měl je Vojtěch Štěpánek od kterého koupil číslo Josef Flodrman kovář a od něho koupil Jan Heřman z čp.15 pro svého syna Václava, obuvníka. Václav však najmul si „Hájkův" hostinec v Katusicích a po smrti otce, který zde bydlil, prodal číslo Václavu Turkovi.

Dítky: Josef, Marie, Anna, Růžena.

Josef, obuvník vyvdán na Skalsku, Marie provdána za J. Fereše,  Anna 1937 zemřela ve stáří 22 let.

Později dům byl rozbourán a podvodem pozemek získal Václav Svatoň z čp.20, což je hned vedle.

Nýnější číslo 16 bylo postaveno, spíše přestavěno z chlívu čp.9. Postavil je Josef Jíra z čp.9.

Který si vzal za manželku sestru své švagrové …doplnit….roz. Tomanovou z Kováně.

Dítky: Josef, který se přistěhoval do Bělé pod Bezdězem s manželkou Miluškou. A František, který si postavil na čp.9 nový dům.

 

Číslo 17

 Postavil roku 1740 Pavel Nečada, po jeho smrti vzal si vdovu po něm Matěj Gregor a to roku 1760. R. 1769 držel je Pavel Nečda. R. 1795 syn Josef Nečada. R. 1821 Jiří Nečada a r. 1871 Josef Nečada, zastával ponocenskou službu. Jako 70. letý vzal si za manželku Marii Šťastnou z Bukovna 24. letou. Měli spolu 3 dítky, z nichž Marie provdala se za Josefa Havlase.

R. 1902 bylo staré stavení rozbouráno a postaveno nýnější k němuž 1922 přistavena řezárna a chlév. Při kopání zákadů nalezeny četné kosti lidské, kamenná sekera a velká koule - obě jsouv museu v Mladé Boleslavi.

Nyní (1934) obhaspořaduje s přídělem polí syn Josef Havlas se sestrami Annou a Marii a stařičkou matkou.

Havlasovi, ti to prodali roku 1976 rodině Nekolovým z Mladé Boleslavi, kteří to tu měli dlouhá léta jako chalupu. Nyní zde již jen bydlí. Oběma je už přes 80 let (psáno 2011).Bydlí tu s nimi i jeden syn, který s jmenuje Stanislav.

 

Číslo 18

 R. 1797 postavil si chalupu Benda, r. 1808 přiženil se do ní Felix Matouš z čp.3. R. 1833 ujal je Štěpán Žák z Doubravičky. R. 1853 přiženil se do ni Václav Horák z Val u Řepova (Ml. Boleslav). Roku 1920 zdědila je dcera Anna, provdaná za Jaroslava Zajíčka z Čisté. Syn František vyvdán do Strážnic (okr. Mělník), kde koupil se usedlost.

Zajíčkovi děti František vyvdán v Ličné (Jičín) a Josef vyvdán v Hrádku n. Nisou.

Roku. 1922 postavena nová stodola .

Dnes již dům nestojí ani stodola, kde bývala hasičárna. Na místě, kde číslo 18 bývalo, je dnes palouk, kde si lidé Spikalští hrávají a tráví společné večery.

 

O tomto čísle budou ještě doplněny další Info.

 

Číslo19

 Byl zde obchod s potravinami.

Roku 1891 vystavěl Josef Jízba. Ten daroval je dceři Anně, kerá provdala se 1931 za Karla Vetešníka z Katusic. Syn Bedřich, jest správce elektrárny v Rakovníce.

Roku 1950 koupil dům Jaroslav Šimonek z Katusic, který měl dva syny Jaroslava a Jana, kteří sem dojíždí stále a mají také své děti.

Jaroslav bydlí se svou manželkou Hanou v Děčíně- mají dvě děti Janu, která si vzala Karla Martinka z Ostrova u Macochy, bratra Ivety Pekařové z čp. 26. Potom mají Jaroslava, který si vzal za ženu svou Janu Slováčkovou z Olomouce, postavili si spolu domek na Kováni. Ti mají spolu dvě děti starší Václav a mladší Vít.

Jan se svou ženou Věrou, žijí v Praze, nebo jezdí do Mnichova Hradiště, ale především bydlí ve Spikalech. Mají také dvě děti: Evu, která žije v čp.3 s Lumírem Růžičkou. Mají spolu dvě holčičky Kačku a Zuzanku.

A další dítě je syn Jan, který žije v Mnichově Hradišti s Kateřinou roz. Šimákovou z Mikulova.

 

 

Číslo 20

 R. 1872 postavil Josef Hanzlík. Po smrti r. 1900 ujala je Marie manželka a po ní syn Jaroslav, který přiženěním se do Mšena prodal je Václavu Kulmanovi za 2500 K. A ten roku 1909 prodal je Josefu Svatoňovi, bývalému mlynáři v Kotrčově-(Kovánec). R. 1917 převzala je manželka Marie a po sňatku s Annou Kočovou ze Skalska syn Josef (1925).

Dítky: Vladimír (1926) a Jiří (1928).

Svatoňovi dům prodali rodině z Prahy a to rodině Karbanovým.

Ty z toho udělali nesprávně číslo popisné 5. Chalupářské číslo.

 

Číslo 21

 V roce 1891 vystavěl Karel Havel z Katusic, Kovář. Za manželku vzal si Annu Šubrovou, dceru služebé Alžběty, která v rodině Doušové z čp. 11 sloužila 67 let. Kovářství tomuto dobrému řemeslníku se utěšeně rozvíjelo, až dobré bydlo vypíchlo ho k najmutí kovárny v Katusicích a to byl jeho počátek konce. Pro silné zadlužení prodal dome čp.21 panu Havlíčkovi Josefu (ze Stránky) nájemci čp. 11. V roce 1904 prodáno bylo Josefu Šimkovi, který ale nezaplatil a 1906 odešel ke své dceři. Teprve v roce 1908 koupil je Khals Josef z Bezna a po krátkém držení 1912 prodal je Karlu Čendovi ze Všelis a jeho manželce Kateřině roz. Frckové z Kováně. Karel Čeleda, velmi dobrý soused, veselý, mírný zemřel roku 1939. Pozůstalou manželku chtěli donutiti někteří přátelé k odevzdání nemovitosti (3 ¾ korce přídělu u Kováně), ale ona spor vyhrála.

Později dům vlastnil němec Stughei ( nějak tak psáno pokusím se to zjistit)., který zmrzl v roce 1989.

Potom dům koupila rodina Stryhalova z Mladé Boleslavi, která to tu mají jako chalupu.

 

Číslo 22

 Postavili sobě roku 1908 Josef a Anna Fidlerovi. Anna Fidlerová s některými ze Spikal dvakrát týdně v úterý a v pátek, v zimě i vlétě, chodila s máslem, sýrem a vejci na trh do mladé Boleslavi pěšky. Zde nakoupila čeho bylo potřeby a opět v nůši nesla domů. Do trhů chodila pročíslo 2 (Polívka), číslo 4 ( Štrobach), čp.10 (Pecháček-Koudelka). S ní chodili: Bětuška Šubrová-Doušová z čp.11, Hadačová a starý Heřmánek Jan z čp.17.

 

Po padnutí syna za světové války v Srbsku (1914), převzala číslo dcera Marie, která provdala se za Jechuntála Františka z Lín. V roce 1922-24 obdrželi přídělem 3 ¾ korce u Valovic. Dítky: Štěpánka a Milada. Štěpánka provdala se za Kupce - listonoš po okupaci.

Dnes Chalupu vlastní rodina Čapková z Mladé Boleslavi, která je z přízněná z rodem Jechuntálovým.

 

Číslo 23

 Postavila roku 1903 Honcová Anna na zahradě čp11 za 200 K. od Doušů.

Dcera Marie provdala se za Josefa Tvrzníka z Českého Dubu.

Pak r. 1945 zabrali si v „Sudetech" Oboře u Doks, odtud přestěhovali se do Osinalic okres Dubá.

Dítky: Miloslava a Ladislava narozeny roku 1931.

Po Miloslavě ujal je syn Jan Simon.

 

 

Číslo 24

 Postavil pan František Moc roku 1922, jako výminek předal toto i čp.1 svému synu Františkovi. Zemřel v roce 1934. Po nich zdědili dvory čp. 1 a čp.24 Ladislav Moc.

 

Číslo 25

 Přistavěl k čp.4 pan Václav Šágr s chotí Anežkou co výminek a byty pro deputátníka.

Zde za komand bydlila paní Šágrová.

 

Číslo 26

 R. 1933 postavil si na koupeném pozemku od čp.11, pan Vitmajer František s chotí Annou.

Dítky:František, Marie (zemřela v Praze), Václav (sladovnický v pivovaře v Podkováni), Karel a Bohumila se provdala za Václava Langra z Rokytovce. Václav, nuceně dosazen v 41 roce do říše německé. Prodělal útoky letecké v Drážďanech a Lipsku. Zde raněn utekl domů. Pracuje v dílnách stat. Dráh v České Lípě. Václav přiženil se k Šimonkovům do Kováně, manželka Marie.

Čp.26 zdědila Bohumila, která jak je již zmíněno si vzala Václava Langra z Rokytoce. Měli spolu dvě dcery. Pan Langr oběma postavil v Katusicích dům, Byl totiž zedníkem.

Nechal také k domu čp.26 přistavět Ložnici, koupelnu, špajz a malý pokojík.

V roce 1990 paní Langrová prodala dům mladé rodině a to rodině Pekařovým.

Vladimír Pekař z Mladé Boleslavi, pravnuk Barbory Holubové z čp.14 a Iveta Pekařová roz. Martinková z Ostrova u Macochy.

Mají spolu dva kluky: Starší se jmenuje Václav po svém strýcovi Václavu Pokorným, který si vzal Annu Holubovou ze Spikal. A mladší se jmenuje Jakub, který navštěvuje 2. ročník střední školy ve Škoda Auto.

Iveta Pekařová také píše kroniku o obci Spikaly.

Syn Václav, který zrovna maturuje, vytvořil také tyto stránky o obci Spikaly a veškerý obsah stránek.

 

Číslo 27

 Toto číslo je součástí řadového domu, který byl postaven v 70. letech. Bydlila zde rodina Růžičková. Nyní zde bydlí pouze starší syn, Tomáš. Jeho bratr si koupil čp.3 po paní Žertové.

 

Číslo 28

 Též součástí řadového domu, bydlila zde rodina Švancarova, která před tím žila krátce v čp.4

a v čp13.

V roce 2007 prodali byt rodině Rudolfovým z Mladé Boleslavi.

 

 Číslo 29

 Další číslo, které je součástí řadového domu.

Zde žije rodina Polívkova (Nemají nic společného s Polívkovými z čp.2).

 

Číslo 30

 Toto číslo a také je poslední z čísel z řadového domu.

Zde bydlela rodina Cabajova.

Dnes zde bydlí zde vnuk Františka a Štefanie Cabajových Marek Novák se svou Družkou Terezou Matulovou.

 Číslo 31

Stojí na místě, kde již stával baráček, který nechali zbourat a postavit nový rodina Pickova.

 Číslo 32

Toto číslo vlastní rodina Koudelkova, kteří to tu měli jako chalupu, ale už zde již bydlí.

 

Číslo 33
Tento nový domek si postavila rodina Švancarova, která bydlela před tím v bytovce v čp.28.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one