Autor stránek

Autor stránek

Václav Pekař
Autor stránek se jmenuje Václav Pekař ze Spikal.
Narodil se 20.5.1991
Má velký vztah ke své rodné vísce Spikaly a zajímá se o dějiny okolí Spikal a samotných Spikal.

email: v.pekar@seznam.cz

Vítejte na stránkách obce SPIKALY

Číslo 1.

 L.P. 1653 dne 29. Juni s povolením vrchnosti ujal Jakub Marků po nebožtíku Václavu Marků a manželce jeho Dorotě , grunt se vším příslušenstvím v tom způsobu a trhu, jakož nebožtík Václav Marek ujal za sumu 325 kop.

L.P. 1655. 3. Octrobis Václav Malejjinak Strádal, koupil s povolením vrchnosti sobě, manželce i budoucím svým grunt po nebožtíku Jakubovi Markovi ve vsi Spikalích za sumu a v tom trhu, jak on neboštík Marek na kopě psaný zápis měl totiž 325 kop míšeňských.

Svrškové při té živnosti zůstávají tito: předně kůň jeden, půl vozu, jeden pluh, brány jedny, řetěz k zavírání, jedny vidle hnojný, kopáč jeden, kohout jeden, slepice čtyři. Stalo se u přítomnosti Havla Pavlů, rychtář Jana Kozáka, konšele V. Pavlů, všichni 3 ze Spikal a V. Brychty rychtáře Krásnoveskýho.

Léta P. 1658. 26 februar Michal Vítek ujímá statek ve vsi Spikalích po Václavu Strýcovi za sumu 230 kop míš. Sviškově se nachází: předně na zimu oseto pšenici 7 strychů, žita 13 str., klisna 1., půl vozu, pluh 1, brány 1, vobilní žebřiny, hnojník, saně s žebřinami, obilí v slamě zůstává okolo 5 strychů. Dluhové se nachází toliko kráva zádušní.

L.P. 1664. dne 13. octrobis, při konaném soudu gruntovním vedle prošacování od práva konšelského, jenž se takový šacunk stal dne 23. Januarii 1661, poněvadž týž grunt tak koliv častých nepodařilých zlých hospodářů měl a tudy k ztenčení přišel, za sumu 590 kop míšeňských, tomu Janovi Markovi s Dorotou a dítkami jich činí se tento zápis.  L. P. 1715 ujal statek Jan Marek syn předešlého. L. P. 1731 Jan Benda, směnil svou chalupu v Krásné Vsi za tento grunt.

L. P. 1777 drží statek Dorota, vdova Bendová. L. P. 1781 převzal jej syn  František Benda, který pro nemoce a pohřby  rodinu  stíhající prodal statek Václavu Novákovi, který koupil statek v Katusicích azde prodal 1889 panu Františku Mocovi z Bukovna. Pan Moc František měl dva syny Františka a Václava. Přikoupil k č.p.1 les ve Březince a čs.4. po prodeji pí. Štrobachovou M., p.manž. Šágrovým, koupil 1 a půl korce pole (1911) . Zvětšil a zcelil tak velmi pěkně svůj statek.

R. 1922 předal statek synu Františkovi a jeho manželce Boženě roz. Čechové z Předměřic.Mladší syn Václav dipl. Agronom, koupil se svojí manželkou zbytkový statek ve Vestci u Uhlíř. Janovic.

František a Božena  Mocovi, dítky: syn František nar. 28.6. 1923,  zemřel 5.10.1933 v Praze, dcera Marie nar. 28. 8. 1927 a zemřela 5. 7. 1947 v Ml. Boleslavi po operaci slepého střeva.

A tak k ukončení rodu zaznamenáno Bož. Mocová zemřela 15.5.1970 skoro náhle a Moc František zemřel 8.5. 1974. Tomuto po 4 roky dělala pečovatelku paní J. Procházková z čísla 15.

Dnes Dům vlastní Ladislav Moc s rodinou.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one